Türk Eğitim Derneği Okul Geliştirme ve Eğitim Uzmanlarımız Okulumuzu Ziyaret Etti!

“Atatürk ve Milli Mücadele” konulu kompozisyon yarışması
17 Mayıs 2022
‘Read and CommenTED’
22 Mayıs 2022
“Atatürk ve Milli Mücadele” konulu kompozisyon yarışması
17 Mayıs 2022
‘Read and CommenTED’
22 Mayıs 2022

TED Okul Geliştirme Uzmanları Begüm Erikçi, Dilek Demirel ve Eğitim Uzmanları Gülperi Kolbaşı, Hamide Ezmen, Gülten Yücel okulumuzda ders işleyiş süreçlerinin nasıl uygulandığına dair bilgi paylaşımında bulunmak için okulumuzu ziyaret etmişlerdir.

Okul Geliştirme Eğitim Uzmanları Begüm Erikçi ve Dilek Demirel okul yöneticileri, PDR Birimi ve zümre başkanları ile görüşerek okulumuzun akademik, sosyal ve idari süreçleri hakkında detaylı bilgi edinerek rehberlikte bulunmuşlardır.

Sınıf öğretmenleri ile Gülperi Kolbaşı, Matematik-Fen Bilimleri zümresi ile Hamide Ezmen, Türkçe-Sosyal Bilgiler zümresi ile Gülten Yücel branş bazında eş sınıf gözlemleri yaparak okulumuzda akademik süreçlerin nasıl uygulandığını gözlemleriyle incelediler. Sınıf gözlemlerinin ardından öğretmenlerimizle branş bazında yapılan toplantılarda geri bildirimlerde bulunarak bölgemizde eğitimde büyük bir marka olan TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Okullarının başarısının sürdürebilirliği için uzman hocalarımız ve yetkin öğretmenlerimiz arasında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kaliteli ve nitelikli eğitimle adından söz ettiren okulumuzun tüm alanlarda gelişim süreçlerine katkı sağlayan Türk Eğitim Derneğimizin okul geliştirme ve eğitim uzmanlarımıza okulumuza katkıları ve destekleri için teşekkür ederiz.

#tedkdzereğlikoleji
#tedliolmakayrıcalıktır
#eğitimdeğiştirir
#ted


Ansolon