Ölçme Değerlendirme Birimi

TED Karadeniz Ereğli Koleji’nde öğrencilerin bilimsel, duyuşsal ve psikomotor alanlara yönelik gelişimleri sistemli ve objektif bir şekilde takip edilmekte, veliler düzenli olarak elektronik ortamda ve görüşmeler yoluyla bilgilendirilmektedir.

Okulda amacına uygun olarak klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin (test, yazılı ve sözlü sınavlar) yanında öğrencilerin bireysel özelliklerine göre alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemleri (proje, performans görevleri, portfolyo vb.) kullanılmaktadır.

Öğrencilerin akademik gelişimi TED Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve değerlendirilen merkezi sınavlarla da takip edilmektedir.

Soner YALMAN
İlköğretim Ölçme ve Değerlendirme
[email protected]


Bilal ÖZDEMİR
Lise Ölçme ve Değerlendirme
[email protected]

Atatürk

Ansolon