Türk Eğitim Derneği Okulları;

» Yapılandırmacı, yaşam temelli ve öğrenen merkezli,
» Öğretim programlarında yer alan bilgi, beceri ve değerlere eşit derecede önem veren,
» Teknolojiyi eğitim ve hayatın her alanında etkili bir şekilde kullanma olanağı sağlayan,
» Eğitimin tüm paydaşlarını iletişime ve işbirliğini teşvik eden,
» Öğrencilerin kendilerini ifade edecekleri ulusal ve uluslararası platformlar oluşturan,
» Veli işbirliğini eğitimde başarının vazgeçilmez bir ögesi olarak gören,
» Kültür, sanat ve spor alanlarında öğrencilerin yetişmesine olanak sağlayacak ortamlar hazırlayan, bir eğitim öğretim anlayışını hayata geçirerek;
» Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
» Bilimsel düşünen ve yaratıcı çözümler sunan,
» Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
» Toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
» En az bir yabancı dil bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
» Özgüveni yüksek,
» Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
» Çevreye duyarlı,
» Yüksek ahlaklı,
» Her alanda geleceğin lider vatandaşlarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.