Satınalma ve İdari İşler, kurumun faaliyetlerini sürdürmesi için yurt içi ve yurt dışından temin edilecek mal ve hizmetlerin satınalınması veya kiralanması işlemleri ile idari ve sosyal hizmetler kapsamında kurum içi veya dışında yapılan açılış, kokteyl vb. etkinliklerin düzenlenmesi hizmetlerini yürütmektedir.

Genel evrak ve kurum arşivi ile ilgili tüm işlemler ile santral hizmetleri de Satınalma ve İdari İşler tarafından sağlanmaktadır.

Taşeron firmalar aracılığı ile sağlanan yemek, temizlik, çevre bakım ve peyzaj ve fotokopi ile ilgili her tür faaliyet ve işlemler Satınalma ve İdari İşler denetiminde ve koordinasyonunda yürütülmektedir.

Ayrıca, ihtiyaç duyulan tüm şehir içi, şehir dışı ulaşım ve konaklama organizasyonları, kuruma ait olan servis araçlarının organizasyonu ve işletilmesi de Satınalma ve İdari İşleri tarafından yapılmaktadır.

Satınalma ve İdari İşler; kurum kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak, kurumun hedef ve stratejileri doğrultusunda, ihtiyaç ve beklentileri karşılamaktadır.

Raci Erkan KAHRAMAN
Mali ve İdari İşler Müdürü
[email protected]

Emel MAKARACI
İdari İşler ve Satınalma Şefi
[email protected]

Çiğdem KEÇECİ
İdari İşler ve Satınalma
[email protected]