TED KARADENİZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL OKULLARI TARİHÇESİ

Okulumuz, amaçlarından biri “Türk çocuklarını yabancı okullara başvurma mecburiyetinden kurtaracak okullar kurma” olarak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yol göstericiliğinde 1928 yılında kurulan Türk Eğitim Derneği’nin açtığı beşinci okuldur.

6 Ekim 1967 tarihinde açılan TED Kdz. Ereğli Koleji Özel Lisesi, 22’si kız, 18’i erkek olmak üzere 40 öğrenci ve biri yabancı dört öğretmen ile hazırlık sınıfı olarak eğitim öğretime başlamıştır. Ülkemizin o yıllarda kalkınma hamlesine, devlet kurumları ile işbirliği yapılarak eğitim alanında destek verilmesi çağrılarının bir sonucu olarak faaliyete başlayan Okulumuzun açılmasına, dönemin ilçe mülki idaresi, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi yönetimi ve Ereğlili iş insanları öncülük etmiştir.

Okulumuzun ilk Yönetim Kurulu Başkanlığını Saim Mersinoğlu (Erdemir Kamu Münasebetleri Genel Müdür Yardımcısı) üstlenmiştir. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ise Nejat Bakırcı (Erdemir Hukuk Müşaviri), Oğuz Tınaz (Erdemir Personel Müdürü), Alpaslan İdil (Erdemir Eğitim Müdürü) ve Halim Akol (Erdemir İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı) olmuştur.

1973-1974 öğretim yılı sonunda ilk lise mezunlarını veren TED Koleji’nin 1974 yılında ilkokul kısmının açılması kararlaştırılmıştır. İlkokul, 92 öğrenci ve 5 öğretmenle eğitim öğretime başlamış, ilk mezunlarını da 1976-1977 öğretim yılında vermiştir.

1980 yılında yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle Okulun lise kısmı 1981’de yapılan bir protokolle Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiş ve Anadolu Lisesine dönüşmüştür. Yapılan ek bir protokolle de 1986 yılına kadar TED ilkokulunu bitirecek tüm öğrencilerin sınavsız olarak Anadolu Lisesine kaydının yapılması imkanı sağlanmıştır. TED’in lise kısmı kapanmasına rağmen ilkokul kesintisiz olarak eğitim öğretimini sürdürmüştür.

1982 yılından itibaren ilkokula kaydını yaptıran öğrencilerin ileride orta öğrenim görebilecekleri bir okul açılması düşüncesi oluşmaya başlamış, 1984’te TED Kdz. Ereğli Şubesi, ilçede ikinci kez bir kısım derslerin eğitimini yabancı dille yapan okullar statüsünde lise kısmını yeniden açmaya karar vermiştir. Bu amaçla TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı oluşturulmuş, 1986-1987 öğretim yılında, lise kısmı yeniden açılmıştır. 1999 yılından itibaren ise anaokulu kısmı açılarak, 5 ve 6 yaş gruplarına da eğitim verilmeye başlanmıştır.