Beden eğitimi etkinliğinde çocuklara, vücudunu uyumlu ve kontrollü bir şekilde, istediği amaca uygun olarak kullanma becerisi kazandırmak hedeflenmektedir. Bu amaçla onlara; gelişim özelliklerine uygun, merak ve heyecan uyandıracak çeşitli istasyon çalışmaları ve eğitsel oyunlar sunulur. Beden eğitimi etkinliklerimizde öğrencilerimiz kendini keşfetme, güven duyma, problem çözme, sorumluluk alma, liderlik ve dostça oynama (İşbirliği) gibi özellikleri edinirler. Bunun yanı sıra grup oyunlarında, sıra bekleme, iş bölümü, kazananı tebrik etme, arkadaşlarına saygı duyma gibi davranışları yaşayarak öğrenme fırsatı bulmaktadır.