TED Karadeniz Ereğli Koleji’nde, Türkçeyi etkin ve doğru bir şekilde kullanan, yaratıcı, okumayı seven, evrensel düşünen bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir. Dersler okuma, anlama, dinleme ve yazma gibi etkinlik alanları üzerinde temellendirilerek, öğrenciler lisedeki Türk Dili ve Edebiyatı ile Dil-Anlatım derslerine hazırlanır. Öğrencilerin, Kıbrıs Türk, Türk ve dünya edebiyatının seçkin eserlerini her yönüyle inceleyerek eserlere, eleştirel bir gözle bakabilmeleri için gerekli birikimi kazanmaları; elde ettikleri birikimlerle yaratıcı, özgün düşünceler üretebilmeleri; kitap okuma, araştırma, tartışabilme, yazabilme alışkanlıkları edinmeleri, Türkçe dersinin amaçlarındandır.

Dersler, eser temelli çalışmalarla sürdürülür. Dönem içerisinde okutulan kitaplar ayrıntılı olarak incelenir.

Kompozisyon derslerinde, öğrencilerin çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olan “Yaratıcı Yazma Çalışmaları” ile metin kurgulama, olay örgüsü, karakter oluşturma gibi yazınsal becerileri geliştirici etkinlikler gerçekleştirilmekte ve haftada bir saat mutlaka yazılı anlatım derslerine ayrılmaktadır.